de minderjarige
Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek I - Titel V. Het huwelijk
Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan


Art. 144
   Niemand mag een huwelijk aangaan vóór hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.


De jeugdrechtbank kan een minderjarige toestemming geven om te huwen (art. 145 BW)