Het huwelijk van een minderjarige

Wie nog een 18 jaar is mag niet zomaar een huwelijk aangaan (art. 144 BW)
Verschillende zaken zijn vereist:
- de Vrederechter om zijn akkoord geven
- er moet toestemming van de ouders zijn (tenzij de rechter vindt dat ze hun toestemming ongerechtvaardigd weigeren)

Huwelijk 2007: topics - dialogen - clausule