Boek 1 : Titel V.- Het huwelijk

Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan

Art. 144.  Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Rechtsleer