Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Hoofdstuk III. - Verkrijging van de Belgische nationaliteit

Afdeling 3. - Verkrijging van de Belgische nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belg.

Art. 16 § 1. Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg op de nationaliteit.

In grote lijnen komt het erop neer dat als een vreemdeling gedurende 3 jaren met een Belg gehuwd is en dit koppel in Belgie samen leeft, zal de vreemdeling door het huwelijk Belg kunnen worden.

Binnen de Europese Unie is er een vrij verkeer van personen. Het kan dus best zijn dat een Nederlander in Belgie woont. Voor Belgie is deze Nederlander echter ook een vreemdeling en geen Belg.  Om Belg te worden moet met dus wel zeker zijn dat men met een Belg gehuwd is en niet iemand die door Belgie als een vreemdeling wordt beschouwd, maar toch wordt toegelaten op het Belgisch grondgebied.