Het huwelijk en de nationaliteit

1. De grondvoorwaarden om een huwelijk te kunnen aangeaan worden bepaald door de nationaliteit van van ieder van de aanstaande echtgenoten.