De grondvoorwaarden om een huwelijk te kunnen aangeaan worden bepaald door de nationaliteit van van ieder van de echtgenoten.

Zelfs indien beide echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben stelt zich geen probleem.

De voorwaarden worden cumulatief toegepast.

Indien volgens de nationale wet van een van de partners van een verschillend geslacht zijn een vereiste is, zal men niet voldoen aan de grondvoorwaarden, zelfs al laat het nationale recht van de andere partner dergeijk huwleijk wel toe.