De notaris en het huwelijk

Huwelijksvermogensstelsels - Code Napoléon

Huwelijksvermogensstelsels - Hervorming van 1976

Huwelijksvermogensstelsels - Modellen met commentaar
2747.com / law / marriage / notary

contact

Notarieel recht

Erfenissen

Schenkingen

Familiaal vermogenrecht

Testamenten

Het opstellen van notariele akten

De notaris en het huwelijk in Belgie

This page in English.

De notaris maakt het huwelijkscontract op .

De notaris maakt de overeenkomsten op die het huwelijksstelsel tussen echtgenoten wijzigen .

Een toevoeging van een clausule langst leeft heeft al, kan op een vrij eenvoudige wijze .

De notaris geeft informatie aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand .