De wijziging van huwelijksvermogensstelsel door toevoeging van een clausule langst heeft heet al in Belgie

This page in English.

De echtgenoten zullen bij de notaris een akte ondertekenen waarin zij overeenkomen een clausule toe te voegen aan hun huwelijksvermogensstelsel.

Men is niet verplicht de clausule wederzijds op te stellen. Het is ook mogelijk dit eenzijdig te doen. Dan zal de notaris volgende akkoord tussen de echtgenoten laten ondertekenen.

De voornoemde echtgenoten verklaren dat zij, overeenkomstig de artikelen 1394 en 1395 van het Burgerlijk Wetboek, volged beding van verblijving van het gemeenschappleijk vermogen toevoegen aan hun huwelijksverlmogenstelsel.

ONVOORWAARDELIJK BEDING VAN VERBLIJVING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN IN VOLLE EIGENDOM.

Bij ontbinding van het huwelijk verblijft de gehele gemeenschap in volle eigendom aan de echtgenoot of zijn rechtsopvolgers, dus ongeacht of de echtgenoot de langstlevende is.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.