De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand krijgt informatie over huwelijkscontracten en overeenkomsten tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de notaris die deze opmaakt

This page in English.

De echtgenoten zullen van de notaris die hun huwelijkscontract heeft opgemaakt een attest krijgen dat het bestaan van het contract weergeeft. Dit attest moeten zij vooraf aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die hun huwelijk zal voltrekken.

Alleen bij bepaalde wijzigingen aan het huwelijksvermogensstelsel zal de notaris de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand inlichten.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.