Het beroep en het huwelijk

Het primair huwelijksvermogensstelsel

Beroepskeuze en naamdracht: art. 216 BW (1976)

 

2747.com / law / marriage / occupation

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht