Eigen schulden volgens het Belgisch wettelijk stelsel

Schulden eigen door hun oorsprong

- schulden die dagtekenen van voor het huwelijk

- schulden ten laste van erfenissen en giften die de echtgenoten ten laste vallen tijdens het huwelijk

Schulden eigen door hun aard

- schulden door een van de echtgenoten aangegaan in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen

- schulden ontstaan uit een persoonlijke of zakelijke zekerheid door een van de echtgenoten gesteld in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen

- schulden ingevolge verboden beroepen of verboden handelingen

 

2747.com / law / marriage / own debt

contact

Huwelijksvermogensrecht Familiaal vermogensrecht

Het gaat hier om de verhouding tussen de echtgenoten: definitief passief (bijdrage).