Pensioen en huwelijkscontract

De vermogenswaarde van alle:
- levensverzekeringen, waarvan de premies zijn betaald met geld of goederen uit het gemeenschappelijk vermogen;
- aanvullende pensioenen;
- pensioenspaarformules;
zullen tot de gemeenschap behoren.


De echtgenoten verbinden zich ertoe om de vermogenswaarde van:
- individuele levensverzekeringen
- aanvullende pensioenen;
- pensioenspaarformules;
te delen bij helften,

Huwelijkscontract: 2007 topics - dialogen - clausules