Strikt persoonlijke goederen

2747.com / law / marriage / personal property

contact

Huwelijksvermogensrecht

Echtscheidingsrecht

Familiaal vermogensrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Artikel 1401 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging:

1. de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik;
2. het literaire, artistieke of industriële eigendomsrecht;
3. het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade;
4. het recht op een pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering, dat een der echtgenoten alleen bezit;
5. de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen.

Cassatie 12 november 2000

Krachtens artikel 1401, 3° Burgerlijk Wetboek behoort, in het wettelijk stelsel, het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of morele schade, ongeacht het tijdstip van verkrijging, tot het eigen vermogen van de echtgenoot;

Krachtens artikel 1405, 1° Burgerlijk Wetboek behoren de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, en alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, tot het gemeenschappelijk vermogen.

Men moet het onderscheid maken tussen de vergoeding bestemd om de aantasting van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid te compenseren, en de vergoeding bestemd om de toekomstige inkomensderving die het gevolg is van die ongeschiktheid te compenseren.

(Tijdschrift voor Notarissen, T.Not. jaargang 2001, blz. 291)