Benadeling binnen het huwelijk

Bestuur een gemeenschappelijk vermogen

Voor een aantal handelingen is de toestemming van beide echtgenoten is vereist (1976).

Was er geen toestemming van beide echtgenoten, dan kan de andere echtgenoot de nietigverklaring vorderen. (1976).

Voor sommige handelingen kan de echtgenoot die niet heeft toegesteld slechts de nietig verklaring vorderen als hij benadeling kan bewijzen (1976).

 

2747.com / law / marriage / prejudice

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht