Het bewijs tussen echtgenoten: clausule in het huwelijkscontract

ARTIKEL VIER: BEWIJSREGELS.
Het bewijs van eigendom van de roerende goederen kan worden geleverd als volgt :
    tussen echtgenoten mag het bewijs worden geleverd door ieder rechtsmiddel met inbegrip van getuigen, vermoedens en algemene bekendheid;
    ten aanzien van derden moet het eigendomsrecht van ieder echtgenoot met betrekking tot een goed dat niet van persoonlijke aard is bewezen worden :
    hetzij door boedelbeschrijving;
    hetzij door een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig bezit als eigenaar;
    hetzij door titels met vaste dagtekening, bescheiden van een openbare dienst of vermeldingen in regelmatig gehouden of opgemaakte registers, bescheiden of borderellen door de wet opgelegd of door het gebruik bekrachtigd.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com