De huwelijksakte

1. De huwelijksakte wordt opgemaakt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

2. Van deze akte kan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand uittreksels afleveren.

1. In de huwelijksakte moet vermeld worden onder welk huwelijksvermogensstelsel de echtgenoten gehuwd zijn.

2. Indien er een huwelijkscontract werd gesloten zal de notaris zal aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand per brief meedelen onder welk huwelijksvermogensstelsel de echtgenoten gehuwd zijn.

3. Bij gebrek aan vermelding van een huwelijkscontract op de huwelijksakte is het huwelijkscontract niet tegenstelbaar aan derden.

 

Zie ook: HUWELIJK - trouwboekje