Verplichte vermelding van het huwelijksvermogensstelsel in de huwelijksakte

Volgens artikel 76 , ten 10de moet de huwelijksakte vermelden onder welk huwelijksvermogensstelsel de echtgenoten gehwud zijn. De datum van het huwelijkscontract moet vermeld worden alsook de naam, voornaam en standplaats van de notaris die het heeft opgemaakt.

 

Huwelijksvoorwaarden

Een huwelijkscontract moet worden verleden voor een notaris. Dit moet gebeuren voordat men trouwt voor de Ambtenaar van de burgerlijke stand. Bovendien moet menvoordat men trouwt aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een attest van de notaris afgeven dat de nodige informatie over het huwelijkscontract bevat, zodat deze informatie kan worden opgenomen in het trouwboekje.

 

Geachte Ambtenaar,


Hierbij deel ik U mede dat:

De heer NAAM voornamen, geboren te  op , wonende te 2000 Antwerpen, straat.

En : Mejuffrouw NAAM voornamen, geboren te  op , wonende te 2000 Antwerpen, straat.

Op 3 mei 2002 voor notaris voornaam NAAM te Antwerpen een huwelijkscontract bevattende een scheiding van goederen hebben gesloten.


Met hoogachtende groeten,

 

Volgende bladzijde >>