gehuwd
Titel VII. Afstamming
Hoofdstuk II. Vaststelling van de afstamming van vaderszijde
Afdeling I. Vermoeden van vaderschap
Art. 315
   Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot tot vader.Het vaderschap van de echtgenoot kan worden betwist (art. 318 BW).

Art. 317
   Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader.
   Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn, behalve wanneer ook zijn vaderschap wordt betwist of wanneer het vaderschap van een derde komt vast te staan.