Verzaking aan erfrecht tussen gehuwden

In bepaalde gevallen laat artikel 1388 BW toe dat gehuwden een overeenkomst sluiten met betrekking tot elkaars niet-opengevallen nalatenschap.

Er moet minstens 1 voorkind zijn.

Voorbeeld van clausulesExamenvraag in 2006.

Huwelijkscontract 2007: topics - dialogen - clausules