Het huwelijk en de verstoting

De erkenning in Belgie van een buitenlandse verstoting

In het Wetboek van Internationaal privaatrecht (2004) werd een artikel gewijd aan de vraag naar de erkenning in Belgie van een verstoting van een vrouw die in het buitenland heeft plaatsgevonden.

 

2747.com / law / marriage / repudiation

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht