in Belgie

This page in English.

Ik heb nog eens nagedacht over uw vraag ivm de toebedeling van bepaalde zaken uit een inboedel in een eot. Normaal gezien zal dat wel een voldoende eigendomsbewijs zijn tegenover schuldeisers. Het zou zoch al te gek zijn aan te nemen dat een vals bewijs werd opgemaakt zodat een schuldenaar op die manier zijn eigen goederen zou onttrekken aan zijn schuldeisers. Anders is het natuurlijk wanneer men tussen de twee samenwonenden, de onvermogende zou erkennen dat de volledige inboedel toebehoort aan diegene niet wie hij samenwoont. .

.

.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.