Gehuwd

Hoofdstuk II. Wettelijk stelsel
Afdeling I. Vermogens en wederbelegging
§ 4. Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen

Art. 1406
   De schulden van de echtgenoten die dagtekenen van vóór het huwelijk en de schulden ten laste van erfenissen en giften die hun toevallen tijdens het huwelijk, blijven eigen schulden.


Art. 1407
   Eigen zijn:
    – de schulden door een der echtgenoten aangegaan in het uitsluitend belang van zijn eigen vermogen;
    – de schulden ontstaan uit een persoonlijke of zakelijke zekerheid door een der echtgenoten gesteld in een ander belang dan dat van het gemeenschappelijk vermogen;
    – de schulden behorende tot een door een der echtgenoten uitgeoefend beroep dat hem verboden is krachtens artikel 216, of ontstaan uit handelingen die een der echtgenoten niet mocht verrichten zonder de medewerking van de andere echtgenoot of zonder rechterlijke machtiging;
    – de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige daad begaan door een der echtgenoten.