Eigen goederen volgens het Belgisch Wettelijk Stelsel

Goederen eigen omwille van hun oorsprong:

- Goederen van voorafgaand aan het huwelijk

- Goederen om niet verkregen tijdens het huwelijk

- Bewijs

Goederen eigen omwille van hun aard:

- Accessoria: het aandeel door een der echtgenoten verkregen in een goed waarvan hij reeds mede-eigenaar is

- Strikt persoonlijke goederen: kleding, persoonlijke voorwerpen, intellectuele en artistieke eigendomsrechten, recht op pensioen, recht op lijfrente, gereedschappen en werktuigen die dienen tot uitoefening van het beroep

2747.com / law / marriage / separate property

contact

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogenrecht

Erfrecht

Eigen goederen

Er zijn regels van toepassing die bepalen van welke echtgenoot een eigendom is .

In die regels wordt meestal voorzien in een eenvoudige bewijslast tussen de echtgenoten.

Meestal zal al waarvan niet kan bewezen worden dat het eigen is van een van de echtgenoten alleen, automatisch vermoed worden op een of andere manier eigendom te zijn van de twee echtgenoten samen.