in Belgie

.

Bij verzoekschrift van 3 augustus 2000, hebben de heer Cretskens, Peter Michel Leon Fernand, bankbediende, geboren te Elen, thans Dilsen-Stokkem op twintig april negentienhonderd vierenzestig, wonende te L-2639 Luxembourg-Cents, boulevard Charles Simonis 36, en zijn echtgenote, Mevr. Berrevoets, Ann Clementina Alfonsine, regentes, geboren te Koersel, thans Beringen, op eenentwintig juni negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Bergerkampstraat 50, aan de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de homologatie gevraagd van de akte verleden op 3 augustus 2000, voor het ambt van notaris Anita Indekeu, te Neeroeteren (Maaseik), waarbij zij het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen waaraan zij onderworpen zijn ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Charles Van Cauwelaert, te Maaseik, op 12 mei 1989, hebben gewijzigd in het stelsel der scheiding van goederen overeenkomstig artikel 1466 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Neeroeteren (Maaseik), 4 augustus 2000. Voor de echtgenoten Cretskens-Berrevoets, (get.) Anita Indekeu, notaris te Neeroeteren (Maaseik). .

.

Worldwide - Belgie