Vereffeningsbeding: geen terugnemingen en vergoedingen

Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en vergoedingen tussen de echtgenoten worden opgemaakt.
De rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld.


Dit beding werd nietig bevonden door het Hof van Beroep te Gent (arrest 24 april 2003).

Huwelijkscontract 2007: topics - dialogen - clausules