Verrekening tussen de echtgenoten

Scheiding van goederen

Indien de echtgenoten het stelsel gerespecteerd hebben, zal er niets te verrekenen zijn. Hebben zij dat niet gedaan, dan zal er in principe sprake zijn van verrijking zonder oorzaak. Wel moet diegene die beweert dat iets moet verrekend worden, het bewijs daarvan leveren. In de eerste plaats zal hij dus bewijzen dat hij een bepaalde betaling met zijn eigen vermogen voor het vermogen van de partner heeft verricht. Indien de verrijking van het vermogen van de andere partner zich situeert binnen de wettelijke plicht om bij te dragen in de lasten van het huwelijk, dan is er een oorzaak voor de verrijking. Op die mandier oordeelde het Belgische Hof van Cassatie dat iedere betaling in het kader van de gezinswoning, kan beschouwd worden als een verrijking in het kader van de de bijdrage in de lasten van het huwelijk, waarop dus geen verrekening zal plaatsvinden tussen de echtgenoten. Indien de ene echtgenoot echter de aankoop van een opbrengsteigendom op beider naam, volledig heeft gefinancierd, zal men wel moeten verrekenen, indien de financier het vordert.

Het bewijs dat men een bepaalde betaling heeft verricht zal zeker voor grote kapitaalsverschuivingen, kunnen aangetoond worden door bankrekening uittreksels.

Wettelijk stelsel

Hier zijn zeer omvangrijke regels voorzien om alles bij de vereffening van het stelsel tussen de echtgenoten te verrekenen.

Men moet hierbij voor ogen houden dat schulden in principe gemeenschappelijk zijn, tenzij een wetsbepaling ze eigen maakt.

 

2747.com / law / marriage / settlement

contact