Hoofdelijke aansprakelijkheid van gehuwden

Huishoudelijke schulden

Artikel 222 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006 zoals ingevoerd in 1976:
Iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk.

Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn.

Dit artikel maakt deel uit van het primair huwelijksvermogensstelsel dat van toepassing is op alle huwlijken volgens Belgisch recht.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht