Hoofdelijke gehoudenheid van gehuwden

Echtgenoten zijn hoofdelijk gehouden tot huishoudelijke schulden die niet buitensporg zijn.

Deze regel vinden we terug in artikel 222 Belgisch Burgerlijk Wetboek dat verplicht van toepassing is op alle huwelijken die volgens Belgisch recht beheerst worden.

Zolang de kosten niet buitensporig zijn, zullen bijvoorbeeld de kosten om te ontwennen van een drankverslaving op beide echtgenoten kunnen verhaald worden.

Deze hoofdelijke gehoudenheid zal ook van toepassing zijn op gehuwden die onder een stelsel van scheiding van goederen gehuwd zijn.

Bovendien mag men niet vergeten dat ook in een contract kan voorzien worden dat er een hoofdelijke gehoudenheid zal zijn voor de uitvoering van het contract. Banken zullen die steeds voorzien in leningen die door de echtgenoten samen worden afgesloten. Dit is een kwestie van contractuele vrijheid, waarbij de bank de zaak meestal in haar voordeel regelt, want de klant ten goede komt omdat hij zo een betere rentevoet kan krijgen.

law / marriage

intlawforum.jpg (18452 bytes)

contact