Echtgenoten als aandeelhouders van een bvba

Zijn ze gehuwd onder scheiding van goederen dan is ieder van de echtgenoten een gewone aandeehouder zoals er zoveel zijn.

Zijn ze echter gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, en hangen de aandelen af van dat gemeenschappelijk vermogen:

- dan toch nog zullen niet de aandelen maar de lidmaatschapsrechten op naam eigen zijn krachtens artikel 1401, 6 BW.

- maar dit betreft enkel de stemechten. Het beheer.

- De vermogenswaarde van de aandelen zal blijven behoren tot het gemeenschappelijk vermogen.


2007 topics : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)