Echtgenoten als aandeelhouders van een nv

Zijn ze gehuwd onder scheiding van goederen dan is ieder van de echtgenoten een gewone aandeehouder zoals er zoveel zijn.

Zijn ze echter gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, en hangen de aandelen af van dat gemeenschappelijk vermogen:

- dan tellen de echtgenoten maar als 1 aandeelhouder, daar waar de nv minimaal twee aandeelhouders vereist.

De wetgeving inzake het eigen zijn van lidmaatschapsrechten is enkel van toepassing op aandelen die op naam zijn.

Van aandelen aan toonder zouden echtgenoten het eigen karakter kunnnen trachten te bewijzen.


2007 topics : Naamloze Vennootschap (NV)