Kleine wijziging huwelijkscontract

wanneer de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel niet de vereffening van het vorige stelsel of een dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens tot gevolg heeft, of wanneer de wijziging zich beperkt tot herroeping, in onderlinge overeenstemming tussen de echtgenoten, van de schenkingen die zij aan elkaar hebben gedaan of die de ene echtgenoot aan de andere heeft gedaan in het huwelijkscontract, of zich beperkt tot een regeling zoals bepaald in artikel 1388, lid 2.

Bron : artikel 1394 BW, vierde lid

De homologatie van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel is niet vereist in de in artikel 1394, vierde lid, bedoelde gevallen.

Bron: art. 1395. § 1. BW.

Voorbeelden:
- inbreng van een toekomstig goed -
2007 Topics : huwelijkscontract