Kleine wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

Zie ook: Grote wijziging en Middelgrote wijziging

De boedelbeschrijving en de regeling van de wederzijdse rechten zijn niet vereist, wanneer de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel niet de vereffening van het vorige stelsel of een dadelijke verandering van de samenstelling van de vermogens tot gevolg heeft, of wanneer de wijziging zich beperkt tot herroeping, in onderlinge overeenstemming tussen de echtgenoten, van de schenkingen die zij aan elkaar hebben gedaan of die de ene echtgenoot aan de andere heeft gedaan in het huwelijkscontract, of zich beperkt tot een regeling zoals bepaald in artikel 1388, lid 2.

Voorbeelden van een kleine wijziging

Geen dadelijke verandering in de samenstelling van de vermogens of vereffening van het vorige stelsel:

- toevoeging/schrapping van een verblijvingsbeding aan een gemeenschappelijk vermogen

- keuzebeding

- contractuele erfstellingen in het huwelijkscontract

- overgang van scheiding van goederen naar gemeenschap van aanwinsten, zonder inbreng

- overgang van een ruimere gemeenschap naar een beperktere gemeenschap, zonder retro-activiteit

 

Geen homologatie door de rechtbank

De homologatie van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel is niet vereist in de in artikel 1394, vierde lid, bedoelde gevallen. (1395 BW)

 

2747.com / law / marriage / small change

contact

Huwelijksvermogensrecht Testamenten

 

Bij overgang van scheiding van goederen naar gemeenschapsstelsel is men verplicht de gemeenschap van nul te starten. Retro-actief de gemeenschap vanaf een eerder tijdstip laten ingaan is verboden. Wel kunnen de echtgenoten eventueel bepaalde goederen inbrengen in het nieuwe gemeenschappelijke vermogen.

Bij overgang van een ruimere gemeenschap naar een beperktere gemeenschap, zullen de nieuwe regels slechts voor de toekomst werken, en blijft het onderpand van de schuldeisers gelijk. Indien de echtgenoten de retro-actief de beperktere gemeenschap willen invoeren, zullen zij wel het stelsel moeten vereffenen, en dus de grote wijzigingsprocedure volgen.