Hoofdstuk II. Wettelijk stelsel

Afdeling IVermogens en wederbelegging

Afdeling II. Rechten van schuldeisers

De schuldeisers van een gemeenschappelijk schuld hebben in principe recht op het gemeenschappelijk vermogen en op beide eigen vermogens (art. 1414 BW)

Afdeling III. Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen

De wet voorziet in een regeling voor het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen.

Afdeling VI. Bestuur van het eigen vermogen

Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel