Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel in Belgie

Het wettelijk stelsel is automatisch van toepassing op diegenen die geen huwlijkscontract hebben.

Indien er een internationaal aanknopingspunt is, kan buitenlands recht van toepassing zijn.

TIP:

Een huwelijkscontract met scheiding van goederen, vraag ernaar bij uw notaris.

Actief:

- Baten van de eigen vermogens: eigen goederen

- Baten van het gemeenschappelijk vermogen: gemeenschappelijke goederen

- Bijzondere problemen: handelszaak, clienteel

Passief:

- verbintenis en bijdrage

- definitief passief: eigen schulden, gemeenschappelijke schulden

- voorlopig passief: verhaalrecht van schuldeisers met betrekking tot eigen schulden en met betrekking tot gemeenschappelijke schulden

- schulden tussen echtgenoten

Bestuur:

- bestuur van het gemeenschappelijk vermogen: principe: gelijktijdig bestuur
uitzonderingen: alleenbestuur (inzake beroep) en gezamenlijk bestuur

- bestuur van het eigen vermogen: ieder zelf

- beveiligingsmaatregelen en sancties (benadeling)

Ontbinding, vereffening, verdeling:

- Oorzaken en ogenblik van de ontbinding

- Post-communautaire onverdeeldheid: art 577-2 BW

- Boedelbeschrijving

- Vereffening

- Verdeling van de huwelijksgemeenschap

 

2747.com / law / marriage / statutory

contact

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Erfrecht

Fiscaal recht

Notarieel familierecht

Burgerlijk recht

Wie geen huwelijkscontract afsluit, valt automatisch onder de toepassing van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel.

Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel in Belgie anno 2006 is sinds 1976 een stelsel met gemeenschap van aanwinsten. Deze keuze van de wetgever wordt verdedigd ter bescherming van de vrouw die voor de kinderen zorgt en niet aan haar loopbaan werkt.

Indien men een eenvoudig en duidelijk stelsel wenst, zal men zelf de stap moeten ondernemen om bij de notaris een huwelijkscontract met zuivere scheiding van goederen af te sluiten. Dergelijke contracten zijn aan te raden voor burgers met een vermogen dat uit diverse inkomsten bestaat en waarvan de inkomsten en wederbeleggingen niet eenvoudig vast te stellen zijn.

Anno 2006 hebben vele Belgen sedert vele jaren de gewoonte om gewoon (tijdelijk) feitelijk samen te leven in plaats van te huwen en het aantal echtscheidingen is enorm toegenomen sedert 1976.