Minderjarige
Huwelijk en fiscus in 2006

Kinderen ten laste

Kinderen zijn ten laste als ze op 1 januari deel uitmaken van het huishouden van de belastingplichtige.

Bovendien mogen bepaalde inkomsten van de kinderen een bepaald bedrag niet overschrijden.

Artikel 132 WIB regelt de vermeerdering van het vrijgesteld inkomen (belastingvrije som) omwille van kinderen te laste.