Huwelijk en fiscus in 2006

Feitelijke scheiding

Gehuwden of wettelijk samenwonenden kunnen in feite van elkaar gescheiden leven.

Als gehuwden of wettelijk samenwonenden zullen zij zolang ze niet feitelijk gescheiden leven een gezamenlijke belastingsaanslag inzake inkomstenbelasting ontvangen. Artikel 126 WIB

Maar het jaar volgende op dat van de feitelijke scheiding, zullen zij ieder apart een belastingsaanslag ontvangen.