Huwelijk en fiscus in 2006

Feitelijk samenwonenden

Feitelijk samenwonenden worden voor de inkomstenbalsting als alleenstaanden beschouwd.

De ratio legis daarvan is dat de fiscale administratie niet mag raken aan het privé-leven van de belastingplichtige en het daardoor het niet eenvoudig te bewijzen dat 2 personen een feitelijk gezin vormen. Men kan mensen niet voortdurend gaan bespieden.

De fiscus als schuldeiser

De goederen die de verblijfplaats van de feitelijk samenwonenden stofferen kunnen in beslag worden genomen.

De partner die geen schulden heeft en beweert eigenaar te zijn van bepaalde goederen, moet zelf het bewijs daarvan leveren.

De beslagrechter zal oordelen over de eigendomsbewijzen die worden voorgelegd.