Huwelijkscontract
Huwelijk en fiscus in 2006

Huwelijksvermogensrecht

In het burgerlijk recht worden de rechten van schuldeisers van de echtgenoten geregeld naargelang het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten (gemeenschapsstelsels en scheiding van goederen).

Maar het wetboek van inkomstenbelastingen voorziet in specifieke bepalingen die de invordering van de belasting bij gehuwden vaak verruimen (artikel 393 en 394 WIB).

Een goed huwelijkscontract
Een huwelijkscontract waarbij zuivere scheiding van goederen wordt overeengekomen is de beste garantie om niet voor elkaars belastingschulden te moeten opdraaien.