in Belgie

This page in English.

.

Artikel 5 Wetboek van Successierechten
De overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan de helft der gemeenschap toekent, wordt voor de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt. .

In 2005 werd ge gepubliceerd over een gedachte om in een huwelijkscontract overeen te komen om heel de gemeenschap aan een welbepaalde echtgenoot te geven en dit niet alleen bij overleven, in alle gevallen waarin het huwelijk ontbonden wordt. Die echtgenoot heeft dan een voordeel. Men kan dit toepassen wanneer men weet dat de andere echtgenoot weldra zal sterven. Het voordeel zou zijn dat men op geen enkele wijze belasting hoeft te betalen op het deel van de andere echtgenoot dat men verkrijgt op deze manier. Dit

.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.