Verrekening van onderhoudsgeld en woonstvergoeding
Voorlopige maatregelen - post-communautaire onverdeeldheid

Artikel 1280 Ger. W.

Als voorlopige maatregel kan voorzien worden in een onderhoudsbijdrage aan een van de echtgenoten.

De onderhoudsbijdrage kan in natura gebeuren door het ter beschikking stellen van een woning.

De onderhoudsbijdrage komt voort uit de solidariteit binnen het huwelijk: de hulp- en bijdrageverplichting. Deze verplichtingen zijn van verplicht toepassing op alle huwelijksvermogensstelsels. Art. 213 en 221, eerste lid BW.

De hulp- en bijdrageverplichting zijn persoonlijke gevolgen van het huwelijk. Vandaar dat deze verplichtingen blijven bestaan tot de echtscheidingsuitspraak in kracht van gewijsde is getreden (art. 1278 en 1304 Ger. W.)