Verrekening van onderhoudsgeld en woonstvergoeding
Voorlopige maatregelen - post-communautaire onverdeeldheid

Er kan maar sprake zijn van een post-communautaire onverdeeldheid in het kader van de vereffening-verdeling van een gemeenschapsstelsel.

Men zal een beheersrekening opstellen. Daaruit zal een aandeel van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot blijken in de vruchten van de post-communautaire onverdeeldheid.

Indien de post-communautaire onverdeeldheid vele vruchten en inkomsten heeft genoten, kan er sprake zijn van een woonstvergoeding.