Het huwelijk en vruchtgebruik

Het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap

Indien er afstammelingen van de overledene zijn, zal zijn huwelijkspartner ingevolge de wet een vruchtgebruik erven op zijn volledige nalatenschap anno 2006 in Belgie.

Omdat de opsplitsing tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, economische nadelen heeft, heeft de wetgever een mogelijkheid voorzien om het vruchtgebruik van de langstlevende huwelijkspartner om te zetten.

Bescherming van de gezinswoning en het huisraad

Hier kan het vruchtgebruik niet worden omgezet, zonder de medewerking van de langstlevende.

 

2747.com / law / marriage / usufruct

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Het huwelijk en vruchtgebruik

1. De langstlevende erft een vruchtgerbuik op de nalatenschap van zijn huwelijkspartner

2. De waarde van dit vruchtgebruik hangt af van de leeftijd van de vruchtgebruiker