De waarde van het vruchtgebruik

Deze waarde is vrij overeen te komen.

Voor de berekening van de waarde van het vruchtgebruik zullen de belastingen zich baseren op de waarde van het vruchtgebruik zoals vastgelegd in het etboek van registratierechten in verband met de verkoop van onroerende goederen.

Stiefouders worden geacht 20 jaar ouder te zijn dan het oudste kind

" Ingeval de langstlevende echtgenoot tot de nalatenschap komt met afstammelingen uit een vorig huwelijk en de omzetting wordt gevorderd door een van de partijen, wordt de langstlevende echtgenoot geacht ten minste twintig jaar ouder te zijn dan de oudste afstammeling uit een vorig huwelijk."
(Bron: artikel 745 quinquies paragraaf 3 Burgerlijk Wetboek)