Geweld en het huwelijk

Dringende en voorlopige maatregelen

 

Verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

In 2003 werd de wet op partnergeweld gestemd.

 

2747.com / law / marriage / violence

contact

Fiscaal recht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

Geweldpleging en het huwelijk gaan niet samen

1.Geweldpleging tegen de partner laat toe dat deze laatste de echtscheiding vordert

2.Het slachtoffer kan de toewijzing van de gezinswoning verkrijgen