Geweldpleging tegen de partner is een grond tot echtscheiding

Wanneer een gehuwde persoon geweld gebruikt tegen zijn partner zal de andere partner de echtscheidng kunnen vorderen.

Ook grove beledigingen zijn een grond tot echtscheiding.

Belgie