law : mediation : code

Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V. Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Titel IV. Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk I. Procedure van collectieve schuldenregeling

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Afdeling 2. Inleiding van de procedure

Afdeling 3. Minnelijke aanzuiveringsregeling: art. 1675/10

Afdeling 4. Gerechtelijke aanzuiveringsregeling: art. 1675/11 ev.

Afdeling 4bis. De totale kwijtschelding van de schulden

Afdeling 5. Bepalingen gemeenschappelijk aan beide procedures: verkoop, herroeping, borgen

Hoofdstuk II. - De schuldbemiddelaar