Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V. Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Titel IV. Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk I. Procedure van collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk II. - De schuldbemiddelaar

Art. 1675/17 § 1. Als schuldbemiddelaar kunnen slechts worden aangewezen:

– de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt;

– de overheidsinstellingen of de particuliere instellingen, die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend. Deze instellingen doen hiervoor een beroep op natuurlijke personen die aan de door de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden voldoen.

Art. 1675/18.

Art. 1675/19.