Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Titel IV. Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk I. - Procedure van collectieve schuldenregeling

Afdeling 5. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide procedures

Art. 1675/14. Taken van de schuldbemiddelaar, schuldenaar, moeilijkheden

Art. 1675/14bis. Verkoop

Art. 1675/15. Herroeping van de collectieve schuldenregeling

Art. 1675/16bis. Bevrijding van de borgen