De collectieve schuldenregeling

De toelaatbaarheid en haar gevolgen
Het verzoekschrift voor de toelaatbaarheid - De beschikking van toelaatbaarheid en haar gevolgen

De minnelijke en de gerechtelijke aanzuiveringsregeling
De minnelijke aanzuiveringsregeling - De gerechtelijke eenzuiveringsregeling

Notarieel gerechtelijk privaatrecht