Wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992

(B.S., 19 augustus 1992 - inwerkingtreding 1 januari 1993)

Titel I: Het hypothecair krediet

Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied

2004

Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Brandverzekering (1992)

Hoofdstuk 3: Kosten en vergoedingen

Hoofdstuk 4: De kredietovereenkomst

Hoofdstuk 5: Burgerlijke sancties

Hoofdstuk 6: Strafbepalingen

 

Titel II: Titel II. Controle van de hypotheekondernemingen en de tussenpersonen bij hypothecair krediet

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht